prewencja co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Prewencja

Definicja Prewencja: w prawie, zapobieganie przestępstwom. P. użytkowana jest jako jeden ze środków walki z przestępczością. Formy p.: ogólna (generalna) - wpływ na społ. i uświadamianie, Iż ?Xadne popełnione przestępstwo nie pozostanie bezkarne, kształtowanie właściwych postaw wobec prawa, informowanie o tym, co dozwolone i zakazane; szczególna (indywidualna) - resocjalizacja ukaranego sprawcy, w taki sposób, aby nie popełnił kolejnego przestępstwa

Czym jest prewencja znaczenie w Słownik P .