precedens co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Precedens

Definicja Precedens: rozstrzygnięcie jakiejś kwestie albo zjawisko, które służy jako uzasadnienie do podjęcia odpowiedniej decyzji.
W prawie p. to orzeczenie parlamentu (p. konstytucyjny) albo sądu (p. sądowy), które nie ma uzasadnienia w obowiązujących regulaminach prawa, lecz ma moc wiążącą odnosząc się do przyszłych podobnych rozstrzygnięć. P. użytkowany jest w tak zwany systemach prawa precedensowego w krajach anglosaskich
(na przykład w W. Brytanii, USA, Irlandii, Kanadzie). Tamtejsze sądy, wydając orzeczenie w danej sprawie, powołują się na poprzednie orzeczenia dot. kwestie tej samej kategorii albo podobnej. W Polsce p. nie stanowi podstawowego źródła prawa

Czym jest precedens znaczenie w Słownik P .