preambuła co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Preambuła

Definicja Preambuła: wstęp do ważnego aktu normatywnego, zazwyczaj o polit. charakterze, na przykład do konstytucji czy umowy międzynarodowej. Umieszczana pomiędzy tytułem a przepisami merytorycznymi, zawiera ne ogół motywy i okoliczności wydania aktu, cele, którym ma służyć albo także jakie funkcje ma spełniać. Może stanowić integralną część danego aktu normatywnego albo być środkiem pomocniczym w stosowaniu prawa

Czym jest preambuła znaczenie w Słownik P .