prawosławie co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Prawosławie

Definicja Prawosławie: jedna z trzech głównych gałęzi chrześcijaństwa; doktryna,
liturgia i organizacja wsch. kościołów chrześcijańskich, które oderwały się wskutek schizmy (1054) i zgromadziły wokół patriarchy konstantynopolitańskiego i cesarza Bizancjum. Doktryna opiera się pisemnie Świętym i tradycji i decyzjach pierwszych 7 soborów, nie uznaje pochodzenia Ducha Świętego, odrzuca prymat papieża i odpusty, naukę o czyśćcu; wiary w Niepokalane Poczęcie i Wniebowstąpienie Marii Panny nie traktuje jako dogmaty. Liturgia i kult rel., cała obrzędowość jest bardzo bogata i różnorodna. Językiem liturgicznym jest staro-cerkiewno-słowiański i języki nar. poszczególnych kościołów. Spore znaczenie mają zakony oparte na regule św. Bazylego. Zobacz także kościół prawosławny

Czym jest prawosławie znaczenie w Słownik P .