prawomocność co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Prawomocność

Definicja Prawomocność: 1. definicja odnoszące się do orzeczeń sądowych; p. uzyskuje to, co nie może być zaskarżone w drodze zwyczajnych środków odwoławczych na przykład apelacji czy kasacji. 2. w polityce p. uzyskuje decyzja, która została podjęta z obowiązującą procedurą tzn. poprzez właściwy organ i przy zachowaniu przewidzianego trybu postępowania; 3. w postępowaniu adm. p. uzyskuje decyzja podjęta poprzez właściwy organ adm. powołany do wydania aktu adm

Czym jest prawomocność znaczenie w Słownik P .