prawo co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Prawo

Definicja Prawo: uporządkowany zespół norm, reguł postępowania ustanowionych albo uznanych poprzez kraj, których realizacja zagwarantowana jest przymusem użytkowanym poprzez zorganizowany i wyspecjalizowany aparat państwowy (na przykład sądy, prokuratura). Zespół tych norm ustala się niekiedy jako p. pozytywne, jest to uznane i ustanowione poprzez kraj
i obowiązujące w danym czasie. W przeciwieństwie od norm p. naturalnego, którego źródłem jest "natura" pojmowana jako przyroda, społ. albo człowiek lub wola istoty nadprzyrodzonej. Reguły p. naturalnego traktowane są bądź jako normy wyższego rzędu, stojące powyżej p. pozytywnym i stanowiące podstawę jego obowiązywania, bądź jako ideał, do którego powinno zmierzać p. pozytywne. Z racji na rodzaj podmiotów, których postępowanie p. klasyfikuje odznacza się: p. wewnętrzne - obowiązujące w danym kraju (na przykład p. autorskie, p. cywilne, p. finansowe, p. karne, p. administracyjne, p. bankowe, p. rodzinne, p. konstytucyjne, p. pracy) i p. międzynarodowe. Prawo klasyfikuje niemal wszystkie dziedziny ludzkiej aktywności w sposób pożądany poprzez sprawujących władzę polityczną. Od p. pojmowanego jako zespół norm odróżnia się prawo jakiejś osoby, które jest istotne dla niej jako członka społ. na przykład p. do edukacji, p. własności, p. wyborcze. W okolicy p. istnieją w kraju inne rodzaje norm postępowania, które porządkują zachowanie się ludzi, jak normy obyczajowe, moralne i normy ustanowione poprzez różne organizacje socjalne

Czym jest prawo znaczenie w Słownik P .