prawo wspólnotowe co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Wspólnotowe Prawo

Definicja Prawo Wspólnotowe: prawo Wspólnot Europejskich. Ich źródłem są traktaty tworzące Wspólnoty i modyfikujące w sposób zasadniczy ich funkcjonowanie: Traktat Paryski (1951) o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla
i Stali, Traktaty Rzymskie (1957)
o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Traktat o Fuzji Organów (1965), Jednolity Akt Europejski (1986), Traktat o UE (1992), Traktat z Amsterdamu (1997) i umowy o przystąpieniu do pierwotnej "szóstki" następnych państw. Prawo to uzupełniają akty wydawane poprzez instytucje WE, w formie wiążących rozporządzeń, instrukcji decyzji, a również zaleceń i recenzji, umów z krajami trzecimi (na przykład Układy Europejskie czy konwencje z Lome) i porozumień zawieranych pomiędzy krajami członkowskimi. Cały majątek prawny Wspólnoty ( acquis communautaire) stanowi wykładnię postępowania krajów członkowskich, a wszelakie starania o członkostwo wiążą się z jego przyjęciem poprzez nowych kandydatów

Czym jest Prawo Wspólnotowe znaczenie w Słownik P .