prawo własności co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Własności Prawo

Definicja Prawo Własności: uprawnienia do posiadania, korzystania i rozporządzania rzeczami w granicach ustanowionych przepisami prawa i współżycia społ. Obiektem p.w. mogą być tylko nieruchomości (na przykład ziemia, budynki) i ruchomości, jest to wszelakie rzeczy nie będące nieruchomościami (na przykład motocykl, rower). Uprawnienie do posiadania znaczy, Iż naprawdę włada się daną rzeczą (na przykład domem). Uprawnienie do korzystania bazuje na możliwości czerpania korzyści
z rzeczy, jest to pożytków (na przykład warzyw z ogrodu), bądź dochodów (na przykład czynsz z wynajmu mieszkania), na możności przetwarzania rzeczy (na przykład powierzenie wykonania stołu z desek, których jest się właścicielem), a nawet zniszczenia (na przykład spalenia). Rozporządzanie rzeczą może nastąpić między innymi poprzez przeniesienie własności na inną osobę (na przykład opierając się na umowy sprzedaży), zrzeczenie się własności (na przykład darowizna) albo w drodze spadku opierając się na testamentu. P.w. podlega konstytucyjnej i ustawowej ochronie. Jeśli prawo tj. naruszone albo nawet zagrożone, każdy może się zwrócić do sądu o obronę swego p.w

Czym jest prawo własności znaczenie w Słownik P .