prawo rodzinne co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Rodzinne Prawo

Definicja Prawo Rodzinne: zespół norm prawnych regulujących osobiste i majątkowe relacje wynikające z zawarcia małżeństwa; relacje pomiędzy rodzicami
i dziećmi, a również dot. adopcji i opieki nad osobami małoletnimi. Kluczowym źródłem p.r. jest kodeks dla rodziny i opiekuńczy

Czym jest prawo rodzinne znaczenie w Słownik P .