prawo konstytucyjne co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Konstytucyjne Prawo

Definicja Prawo Konstytucyjne: zespół norm prawnych regulujących fundamentalne zasady ustroju polit. (na przykład podział władzy), społ. (samorządność) i gosp. państwa (na przykład ochrona własności prywatnej). P.k. ustala: strukturę i zakres kompetencji organów państwa i metody ich powoływania; pozycję państwa w relacjach wewn. i zewn.; podmiot władzy najwyższej w kraju (na przykład naród) i formy sprawowania poprzez niego władzy; miejsce jednostki w kraju ze szczególnym uwzględnieniem przysługujących jej praw, wolności ( prawa i wolności obywatelskie) i obowiązków

Czym jest prawo konstytucyjne znaczenie w Słownik P .