prawo karne co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Karne Prawo

Definicja Prawo Karne: zespół norm prawnych wyznaczających nakazy i zakazy postępowania i ustalających zasady odpowiedzialności za przestępstwa i kary grożące za ich popełnienie. P.k. dzieli się na: 1. p.k. materialne - ustala rodzaje przestępstw i grożące za nie kary i zasady odpowiedzialności, wymiaru i wykonania kary; 2. p.k. procesowe - klasyfikuje uprawnienia i wymagania sądu
i prokuratury i oskarżonego
i adwokata; 3. p.k. wykonawcze - ustala zasady wykonywania kar orzeczonych w postępowaniu karnym. P.k. regulowane jest różnymi ustawami, główne stanowią kodeks karny, kodeks postępowania karnego i kodeks wykroczeń. Zadaniem p.k. jest ochrona interesów polit. i gosp. państwa, ochrona obywateli i ich własności przed zamachami i wpływ o charakterze prewencyjnym i resocjalizacyjnym

Czym jest prawo karne znaczenie w Słownik P .