prawo finansowe co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Finansowe Prawo

Definicja Prawo Finansowe: zespół norm prawnych regulujących mechanizm finansowy państwa i niepaństwowych jednostek organizacyjnych (na przykład firm cywilnych, firm akcyjnych i tym podobne). P.f. normuje zasady, tryb gromadzenia dochodów i zasady, tryb rozdziału i wydatkowania środków pieniężnych poprzez kraj
i niepaństwowe organy i jednostki organizacyjne. P.f. obejmuje 4 działy: prawo budżetowe, prawo bankowe, prawo finansowe przedsiębiorstw i innych organizacji gosp., a również prawo ubezpieczeniowe, które ustala organizację
i działalność instytucji ubezpieczeniowych. Źródłem p.f. są ustawy regulujące zagadnienia z zakresu poszczególnych działów p.f., akty prawne Porady Ministrów uchwalane w formie uchwały i wydawane poprzez min. finansów zarządzenia. Zobacz także źródła prawa

Czym jest prawo finansowe znaczenie w Słownik P .