prawo poszanowania życia co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy prawo do poszanowania życia prywatnego

Definicja Prawo Do Poszanowania Życia Prywatnego: odpowiednio z opinią Europejskiej Komisji Praw Człowieka, każda jednostka może żyć zgodnie ze własną wolą.
Z interpretacji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wynika, Iż prawo to dot. ochrony przed atakami na integralność fizyczną i psychiczną jednostki i jej wolność tak w sferze moralnej, jak i intelektualnej, ataków na jej honor i dobre imię; nadużywania nazwiska albo tożsamości poprzez inną osobę; szpiegowania, obserwacji albo innych podobnych form nękania; ujawniania informacji osobistych objętych tajemnicą. P.d.p.ż.p. znalazło swój słowo we wszystkich ważniejszych dokumentach międzynar. między innymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, (art. 12) Międzynar. Pakcie Praw Osobistych i Polit. (art. 17), Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podst. Wolności (art. 8). Europejska Konwencja nakłada na korzystanie z tego prawa pewne ograniczenia. Dopuszcza sposobność ingerencji władzy w ściśle ustalonych sytuacjach, jest to takich, które wynikają z regulaminów prawa i są niezbędne w demokr. społ. z uwagi na bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo publiczne albo dobrobyt gosp. państwie, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności bądź ochronę praw i wolności innych osób

Czym jest prawo do poszanowania życia znaczenie w Słownik P .