prawo obrony co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Obrony Do Prawo

Definicja Prawo Do Obrony: jedna z głównych zasad wymiaru sprawiedliwości umożliwiająca oskarżonemu prawo osobistego uczestniczenia w rozprawie, wykazania swej niewinności i wskazania w trakcie procesu sądowego wszelkich okoliczności przemawiających na korzyść (tak zwany inicjatywa dowodowa), a również prawo korzystania z pomocy obrońcy ( adwokata) reprezentującego jego interesy. Prawo to zabezpiecza art. 14 Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych i Politycznych, gdzie zmienia się min. gwarancje p.d.o. Oskarżony ma prawo między innymi do: a) otrzymania szczegółowej informacji w języku dla niego zrozumiałym o rodzaju i przyczynie oskarżenia, b) dysponowania odpowiednim czasem i możliwościami w celu przygotowania się do obrony i porozumienia się z obrońcą poprzez siebie wybranym, c) obecności na rozprawie, bronienia się osobiście albo poprzez obrońcę, d) przesłuchania albo spowodowania przesłuchania świadków oskarżenia i zapewnienia obecności i przesłuchania świadków obrony, e) nieprzymuszania do zeznawania przeciwko sobie albo przyznania się do winy. Polskie prawo zapewnia oskarżonemu p.d.o. Zagwarantowane to jest konstytucyjnie i zapisane w regulaminach kodeksu postępowania karnego. Na ich mocy, oskarżony, przeciw któremu prowadzone jest postępowanie sądowe, ma prawo między innymi: do przedstawienia mu zarzutów, aktu oskarżenia i wyroku wspólnie z tłumaczeniem (jeśli nie zna języka pol.), aktywnie uczestniczyć w procesie przez składanie korzystnych dla siebie wyjaśnień, a również może bez podania powodów odmówić odpowiedzi na pytania albo składania wyjaśnień. Oskarżony ma prawo wybrać obrońcę, albo gdy nie pozwala mu na to stan majątkowy, żądać wyznaczenia obrońcy z urzędu. Gdy oskarżony jest głuchy, niemy albo niewidomy lub gdy istnieje niepewność co do jego poczytalności, musi posiadać obrońcę (tak zwany obrona obligatortyjna). Oskarżony musi mieć obrońcę w postępowaniu przed sądem wojewódzkim jako sądem I instancji rozpoznającym oskarżenia za najcięższe przestępstwa (na przykład zabójstwo)

Czym jest prawo do obrony znaczenie w Słownik P .