prawo admintracyjne co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Administracyjne Prawo

Definicja Prawo Administracyjne: gałąź prawa regulująca działalność i organizację administracji publicznej i mechanizm wykonywania poprzez nią funkcji kierowania i zarządzania (administrowania), które wynikają z upoważnień do podejmowania decyzji rządowych poprzez kraj. P.a. normuje także tryb postępowania przed organami adm. rządowej i samorządowej

Czym jest prawo administracyjne znaczenie w Słownik P .