prawa człowieka co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Człowieka Prawa

Definicja Prawa Człowieka: pierwotnie znajdowały uzasadnienie w prawie naturalnym, współ. są osadzone w systemie norm
i wartości moralnych, w procesach społ., ekon. i cywilizacyjnych. Mają charakter podmiotowy, względnie niezależny od czynników wewn. Fundamentalną strukturę p.cz. tworzą systemy i procedury weryfikacyjne umożliwiające przestrzeganie. Aktualnie p.cz. są sprecyzowane poza unormowaniami wewn. (konstytucje, ustawy) w międzynar. systemach (uniwersalnym, regionalnym i wyspecjalizowanym). Zobacz: Międzynarodowy Mechanizm Ochrony Praw Człowieka, prawa człowieka w Polsce

Czym jest prawa człowieka znaczenie w Słownik P .