powszechna deklaracja praw co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Definicja Powszechna Deklaracja Praw Człowieka: dokument uchwalony poprzez Zebranie Ogólne ONZ w 1948. Deklaracja jako tak zwany "miękkie prawo" nie mogła mieć innych konsekwencji poza ustanowieniem polit.-moralnego wzorca. Zawierała 30 art. skrótowo traktujących o prawach człowieka, podkreślała, Iż ochrona praw jest niezbędna, aby człowiek nie musiał uciekać się do buntu przeciw tyranii. Rozwinięcie większości jej zasad (niezależnie od wspomnianego prawa do buntu w ostateczności, prawa azylu przed prześladowaniami, zakazu arbitralnej banicji, prawa do posiadania własności) w formie prawnie obowiązujących dokumentów nastąpiło po prawie 20 latach, gdy uchwalono Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych i Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych (1966)

Czym jest Powszechna Deklaracja Praw znaczenie w Słownik P .