powiat co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Powiat

Definicja Powiat: od 2. poł. XIV w. okręg adm. związany z organizacją sądów ziemskich. W latach 1918-39 jednostka terytorialna, złożona z gromad i gmin, wchodziła w skład województwa. Do 1975 p. był fundamentalną jednostką podziału terytorialnego, w którego skład wchodziły gromady (od 1973 gminy) i mniejsze miasta; jednostkami stopnia powiatowego były także miasta stanowiące p. i dzielnice miast, które były województwami. W 1975 p. zniesiono i w miejsce trzystopniowego podziału (gmina - pow. - woj.) terytorialnego wprowadzono podział dwustopniowy (gmina - woj.). Przez wzgląd na reformą adm. państwie w 1999 ponownie utworzono p. jako jednostki zasadniczego podziału terytorialnego, obejmujące całe obszary graniczących ze sobą gmin lub cały region miasta na prawach powiatu. Odpowiednio z ustawą p. wykonuje określone zadania publiczne o charakterze ponadgminnym między innymi w dziedzinie: nauki publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społ., transportu i dróg publicznych, kult. i turystyki, gospodarki wodnej, nadzoru budowlanego, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa, porządku publicznego i bezpieczeństwo obywateli, obrony, przeciwdziałania bezrobociu i ochrony praw konsumenta

Czym jest powiat znaczenie w Słownik P .