postawa co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Postawa

Definicja Postawa: jeden ze składników osobowości - względnie stała gotowość jednostki do reagowania w określony sposób (na przykład sympatia, wrogość, współpraca, zamiana myśli, udzielanie pomocy, pocieszanie i tym podobne) na odpowiednie obiekty (ludzie, rzeczy, zwierzęta) i idee. Każda p. złożona jest z trzech wzajemnie powiązanych przedmiotów: 1. poznawczego, oznaczającego całokształt wiedzy i przekonań dot. obiektu na przykład w skład postawy rel. może wchodzić wiedza o historii kościoła, jego społ. roli i przekonania dot. istnienia Boga; 2. emocjonalnego, obejmującego uczucia wobec danego obiektu, takie jak na przykład radość, miłość, zachwyt, szacunek i ich przeciwieństwa; 3. zachowania (zwane komponentem behawioralnym), złożona jest z reakcji ekspresyjnych (mimicznych, pantomimicznych), wokalnych, słownych (w formie recenzji) i działań zorientowanych na cel (pomoc, opieka, przeszkadzanie, unikanie). Te 3 przedmioty przejawiają się
w każdej p., lecz w różnych proporcjach na przykład w p. ucznia wobec szkoły dominuje obiekt poznawczy, z kolei matki wobec dziecka emocjonalny. W socjologii stosunków polit. użytkowany jest termin p. polityczna - stały relacja jednostki do polityki, mechanizmu politycznego i jego składników (na przykład grup, organizacji, elit, przywódców). Stanowi to formę świadomości polit., która kształtowana jest pod wpływem nauki politycznej

Czym jest postawa znaczenie w Słownik P .