poręczenie co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Poręczenie

Definicja Poręczenie: 1. zobowiązanie się wobec wierzyciela do wykonania zobowiązania dłużnika na wypadek, gdyby dłużnik nie wykonał go w terminie. Poręczycielem jest ten, kto poręczył za kogoś (na przykład żyrant), z kolei wierzycielem może być osoba albo organizacja uprawniona do żądania określonego świadczenia od dłużnika. Celem p. jest zabezpieczenie cudzego długu; 2. w procesie karnym - złożone poprzez oskarżonego na przykład kapitał albo papiery wartościowe, które są gwarancją, Iż pozostając na wolności stawi się on na każde żądanie sądu bądź prokuratora. Gwarancją może także być p. społ. albo indywidualne, a więc złożone zapewnienie danej organizacji, zakładu pracy, kolektywu albo osoby godnej zaufania, Iż oskarżony będzie stosował się do poleceń sądu. Od takiego p. sąd może uzależnić na przykład przedterminowe zwolnienie oskarżonego

Czym jest poręczenie znaczenie w Słownik P .