pomoc humanitarna co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Humanitarna Pomoc

Definicja Pomoc Humanitarna: pomoc udzielana ofiarom klęsk żywiołowych i różnego typu konfliktów zbrojnych, zamieszek. W relacjach międzynarodowych klasyfikuje tę kwestię prawo humanitarne zajmujące się ochroną praw człowieka w okresie wojen, napięć wewn. W najwyższym stopniu znaną organizacją działającą w systemie prawa humanitarnego jest Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Ocenia się, Iż na przykład w 1995 w związku
z konfliktami rel. i etnicznymi około 40 mln ludzi potrzebowało p.h

Czym jest pomoc humanitarna znaczenie w Słownik P .