polska rada ekumeniczna co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Ekumeniczna Rada Polska

Definicja Polska Rada Ekumeniczna: międzywyznaniowa organizacja rel. założona
w 1945 poprzez niekatol. Kościoły chrześcijańskie. Jej celem jest współpraca
w dziedzinie działalności wyznaniowej
i społ. Do PRE należą Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowy, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Polsko-kat., Kościół Ewangelicko-Metodyczny, Kościół Starokatolicki Mariawitów i Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. PRE prowadzi Chrześcijańską Akademię Teologiczną. PRE jest członkiem światowej porady Kościołów. Prezesem PRE jest bp J. Szarek

Czym jest Polska Rada Ekumeniczna znaczenie w Słownik P .