polonia co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Polonia

Definicja Polonia: ustalenie Polaków mieszkających stale poza granicami Polski, z wyjątkiem miejsca urodzenia albo obywatelstwa, zachowujących poczucie łączności duchowej i kult. z ojczyzną. Stworzenie P. jest powiązane
z falami emigracji, z których pierwsza pojawiła się z końcem XVIII w., po rozbiorach. Sytuację i miejsce P. ustala
w poszczególnych państwach liczebność, zorganizowanie, gotowość do kultywowania tradycji nar., zakres praw i polityka państwa, na którego terytorium się ona znajduje. Szacuje się, że skupiska polonijne znajdują się raczej w 32 państwach, najwięcej w stanach zjednoczonych ameryki, Kanadzie, Australii, Brazylii, Francji, Niemczech, W. Brytanii, w regionie b. ZSRR - Rosja, Kazachstan, Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, także w Czechach i Słowacji. Działacze P. niegdyś wspierali polskie dążenia niepodległościowe, jednocześnie podtrzymując nar. tradycje. Aktualnie nadal prowadzą placówki kult. i nauk., ukazuje się polonijna prasa. P. w takich państwach, gdzie żyje od wielu lat i jest bardzo liczna, stanowi grupę kreującą wizerunek Polski, propagującą jej interesy. Problemem są głębokie podziały polit., personalne, organizacyjne osłabiające jej rolę jako ekipy nacisku, także przy obronie własnych interesów. Nowe związki
z P. narodziły się w latach 90. po zmianie mechanizmu polit. Polski. Polegają one na rozwoju gosp. kontaktów, wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie inwestycji, część emigrantów zdecydowała się także powrócić do państwie. Szczególnie trudną sprawą tu jest zaspokojenie nadziei Polaków z b. ZSRR. Oczekują oni od Polski nie tylko pomocy w dziedzinie oświaty, kult., lecz także możliwości przyjazdu do państwie na stałe, co wiąże się z wielkimi nakładami finansowymi

Czym jest Polonia znaczenie w Słownik P .