północnoatlantycka rada co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Współpracy Rada Północnoatlantycka

Definicja Północnoatlantycka Rada Współpracy: forum współpracy krajów członkowskich NATO z państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Mechanizm ten zaczął się w latach 90., gdy szczyt londyński NATO zaprosił państwa byłego bloku radz. do nawiązania kontaktów. Dalsze kroki ułatwiło podpisanie w 1990 wspólnej Deklaracji o nieagresji i postępujące reformy w państwach Europy Środk.-Wsch. NACC powstał 1991 na posiedzeniu przedstawicieli 25 krajów, po rozpadzie ZSRR przyjęto do Porady wszystkie pozostałe państwa tego obszaru (aktualnie 38). Działalność NACC dot. raczej: konsultacji w kwestiach polit. i bezpieczeństwa, analizy budżetów obronnych w kontekście rozwoju gosp. i przestawianie produkcji obronnej na cywilną; upowszechniania informacji i kontaktów kult., bezpieczeństwa ekol. i współpraca nauk., koordynacja działalności w przestrzeni powietrznej, współpracy w przypadkach nadzwyczajnego zagrożenia i udzielania pomocy humanitarnej, doradztwa w sferze przebudowy sił zbrojnych. Nawiązanie współdziałania w ramach NACC stało się krokiem do Partnerstwa dla Pokoju, umożliwiło utworzenie Ekipy Ad Hoc do spraw Współpracy w Misjach Pokojowych, sprzyja poszerzaniu NATO o nowych członków

Czym jest Północnoatlantycka Rada znaczenie w Słownik P .