północnoamerykańskie co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu

Definicja Północnoamerykańskie Porozumienie O Wolnym Handlu: układ zawarty pomiędzy USA, Kanadą
i Meksykiem tworzący strefę wolnego handlu, obowiązuje od 1994. Wg jego postanowień pośrodku 15 lat powinny być zniesione cła i bariery w przepływie towarów, usług, inwestycji zagranicznych. NAFTA nie jest więc porozumieniem, które miałoby doprowadzić do wspólnej polityki handlowej czy koordynacji polityki gosp., aczkolwiek wykracza poza zwyczajne umowy handlowe, omawia zasady rozwiązywania sporów, ochronę środowiska i własności intelektualnej, stawia zadanie zapewnienia trwałego wzrostu na terytorium. Wskutek realizacji traktatu powstaje największy w świecie rynek (375 mln ludności, 6,5 bln dol. rocznej produkcji). Jego ziszczenie może jednak napotykać przeszkody wynikające z poważnych różnic w poziomie rozwoju państw uczestniczących w umowie. Atrakcyjność NAFTA jest spora dla innych krajów Ameryki ?Xac.; swój akces zgłosiło Chile i Argentyna. Dynamicznie rozwijające się w latach 90. inicjatywy integracji regionalnej na tym obszarze prowadzą także do idei poszerzenia NAFTA na Amerykę Południową i utworzenia docelowo wolnego rynku amer. Zobacz: FFTA, LAFTA, Mercosur

Czym jest Północnoamerykańskie znaczenie w Słownik P .