polityki szczegółowe unii co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy polityki szczegółowe Unii Europejskiej

Definicja Polityki Szczegółowe Unii Europejskiej: traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie, dały krajom członkowskim podstawy do podjęcia wspólnych działań. W ten sposób wykształciło się sporo szczegółowych polityk UE, do których po Traktacie z Maastricht dołączyły następne sfery wspólnego działania: polityka budżetowa, energetyczna, gosp., konkurencji, kult., ochrony konsumenta, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, oświatowa i młodzieżowa, praw człowieka, przemysłowa, rolna, społ., stowarzyszeniowa, środków przekazu, transportowa, wobec krajów rozwijających się, badań naukowych i rozwoju technologicznego, rybołówstwa, regionalna polity-
ka strukturalna, Wspólna Polityka Za-graniczna i Bezpieczeństwa, polityka
w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewn

Czym jest polityki szczegółowe Unii znaczenie w Słownik P .