polityka zagraniczna co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Zagraniczna Polityka

Definicja Polityka Zagraniczna: jedna z głownych sfer działalności państwa, mechanizm formułowania i realizacji celów
w relacjach międzynarodowych, zespół działań, jakie kraj podejmuje dla realizacji tych celów. Zadaniami p.z. jest ochrona niepodległości i bezpieczeństwa państwa i jego interesów ekon., zapobieganie szkodliwej aktywności obcych podmiotów polityki na własnym terytorium, ochrona wartości nar., a również kreowanie określonego wizerunku państwa na arenie międzynar. P.z. każdego państwie jest ustalana poprzez ustrój wewn., interesy i wartości grup posiadających władzę, warunki, możliwości, potencjał polit., wojsk., gosp., cywilizacyjny, społ., ludnościowy państwie i sporo uwarunkowań zewn. związanych z sąsiednimi państwami, postępowaniem innych krajów, przynależnością do organizacji międzynarodowych. P.z. jest ustalana poprzez parlamenty, przywódców krajów, partie polit. Przyjęte zadania realizuje aparat służby zagr., a więc min. spraw zagr., ambasady, różnego typu przedstawicielstwa zagr. Zobacz także: racja stanu, dyplomacja, relacje dyplomatyczne, relacje konsularne

Czym jest polityka zagraniczna znaczenie w Słownik P .