polityka zagraniczna co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Rp Zagraniczna Polityka

Definicja Polityka Zagraniczna Rp: sformułowana po przemianach polit. 1989, ustala ją polska racja stanu. Podst. cele p.z.
w latach 90. pozostawały niezmienne mimo zmian polit. w parlamencie i rządzie. To są: dążenie do członkostwa w NATO i UE; współtworzenie stabilnego mechanizmu bezpieczeństwa euro. opartego na współdziałaniu NATO, UZE, OBWE i ONZ; utrzymywanie dobrosąsiedzkich stosunków z krajami regionu, działanie na rzecz współpracy regionalnej; zrównoważona polityka wobec Zachodu i Wschodu; popieranie mechanizmów rozbrojeniowych; ochrona tożsamości nar. i dziedzictwa kult.; rozwinięte kontakty
z Polonią. Cele te były konsekwentnie wykonywane poprzez następnych min. spraw zagr.: K. Skubiszewskiego, A. Olechowskiego, W. Bartoszewskiego, D. Rosatiego, B. Geremka, czego efektem stało się między innymi pełne uregulowanie, polit. i prawne, stosunków ze wszystkimi sąsiadami Polski, członkostwo we wszystkich organizacjach regionalnych i NATO, doprowadzenie do etapu negocjacji pełnego członkostwa w UE; dobre, oparte na wiarygodności partnerów relacje z większością krajów w Europie i świecie

Czym jest polityka zagraniczna RP znaczenie w Słownik P .