politeja co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Politeja

Definicja Politeja: rekomendowana poprzez Arystotelesa forma ustroju politycznego. Opierając się na analizy znanych ustrojów, takich jak: monarchia, tyrania, arystokracja, oligarchia i demokracja doszedł do wnioski, Iż idealna jest p., gdzie przy równowadze bogatych (oligarchia) i ludu (demokracja) dominuje stan średni, który zapewnić ma rządy umiarkowania i rozsądku odpowiadające postawie i osobowości tej ekipy. Arystoteles uważał, Iż p. gwarantuje sprawiedliwe i stabilne rządy oparte na cnotach obywatelskich i stwarza możliwości indywidualnego rozwoju każdemu człowiekowi. P. charakteryzuje się również najwyższym stopniem poszanowania godności jednostki i zbiorowości i troską o wspólne dobro jakim jest kraj (polis)

Czym jest politeja znaczenie w Słownik P .