pokojowe rozwiązywanie sporów co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Sporów Rozwiązywanie Pokojowe

Definicja Pokojowe Rozwiązywanie Sporów: jedna z zasad współ. prawa międzynar., która wyklucza rozwiązywanie sporów poprzez użycie siły. Pokojowymi metodami są środki dypl., na przykład rokowania, mediacje, dobre usługi, pojednawstwo, arbitraż, sądownictwo. Rozwiązywanie sporu może toczyć się w ramach stale istniejących instytucji, na przykład Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości czy organy instytucji regionalnych bądź na forum powołanych w tym celu konferencji albo komisji. Pozytywny sukces tego procesu znaczy, że strony doszły do porozumienia albo jedna z nich zdecydowała się ustąpić

Czym jest pokojowe rozwiązywanie sporów znaczenie w Słownik P .