podatek co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Podatek

Definicja Podatek: przymusowe, bezzwrotne, nieodpłatne świadczenie pieniężne wynikające z odpowiednich regulacji prawnych ( ustaw albo rozporządzeń), pobierane poprzez kraj albo/i samorząd od osób prawnych i osób fizycznych przydzielone na pokrycie ustalonych kosztów publicznych. P. dzielimy na: nakładane na dochód albo dorobek podatnika - bezpośrednie (na przykład osobisty podatek dochodowy) i nakładane na opłaty dokonywane poprzez przedsiębiorstwa czy osoby prywatne - pośrednie (na przykład podatek VAT, podatek akcyzowy). W zależności od metody naliczania, p. dzielimy na: proporcjonalne (wszyscy podatnicy płacą ten sam odsetek od swoich dochodów na przykład 19 %), progresywne (im więcej ktoś zarabia, tym musi zapłacić większy odsetek od dochodu, taki mechanizm występuje w Polsce) i regresywny (wraz ze wzrostem dochodu nakładane są coraz niższe kwoty podatkowe). Zobacz także cło

Czym jest podatek znaczenie w Słownik P .