platon co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Platon

Definicja Platon: gr. filozof, uczeń Sokratesa. Artysta koncepcji państwa idealnego. W 389 przed naszą erą założył
w gaju Akademosa Akademię Platońską. Najwybitniejszym jego uczniem był Arystoteles. Fundamentem jego teorii państwa i prawa był filozoficzny idealizm obiektywny. Wg niego istnieją dwa światy, jeden to faktyczny i godny poznania świat idei i dostrzegalny poprzez nas świat materialny będący jedynie odbiciem świata idei. Głosił konieczność doskonalenia się ludzi, przez ich udział w życiu społ., dzięki czemu mogli zbliżyć się do najwyższej w hierarchii idei dobra. Opracował zasady organizacji idealnego państwa-miasta (polis), na czele którego staliby filozofowie i podporządkowani im żołnierze. W kraju tym nie było własności prywatnej, co miało wyeliminować nadużycia i korupcję. Z kolei dzieci traktowane były jako własność państwa. Taką wizję idealnego ustroju można uznać za pierwszą w dziejach koncepcję ustroju totalitarnego. P. był także artystą koncepcji ewolucji ustrojów. Wg niego każdy ustrój z czasem się degeneruje i stąd przechodzi od form lepszych do gorszych. Relatywnie idealną postacią państwa jest timokracja (rządy honorowych), gdzie dominują wojskowi nad filozofiami. Ustrój oligarchiczny powstał w skutku degeneracji timokracji. Właściwością tego państwa jest walka o równość i dostęp do władzy pomiędzy bogatymi a biednymi, której wynikiem jest rozpad oligarchii
i stworzenie demokracji. Demokracja jednak rozpada się w konsekwencji zanarchizowania rządów, co musi prowadzić do tyranii. Ten mechanizm degeneracji ustrojów może przezwyciężyć wg P. tylko ustanowienie państwa idealnego

Czym jest Platon znaczenie w Słownik P .