pieniądz co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Pieniądz

Definicja Pieniądz: środek, który umożliwia wymianę dóbr i usług. Ma 4 fundamentalne funkcje, stosowany jest jako: 1. środek zamiany - likwiduje niedogodności zamiany barterowej, a więc wyrób za wyrób, 2. miernik wartości - umożliwia porównanie wartości jednej rzeczy w przeliczeniu na inną, 3. środek tezauryzacji - sposób, w jaki chcemy zaoszczędzić swój dochód. Oczywiście trzymanie oszczędności w pieniądzu jest uzależnione od stopnia inflacji, 4. środek płatniczy (miernik odroczonych płatności) - sposób na płacenie za dobra i usługi w tran-sakcjach wybiegających w przyszłość, na przykład zakupów na raty, a również pożyczek, od których trzeba spłacać odsetki

Czym jest pieniądz znaczenie w Słownik P .