phare co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Phare

Definicja Phare: program pomocy dla państw Europy Środk. i Wsch. wykonywany poprzez Unię Europejską. Początkowo w 1989 obejmował Polskę i Węgry, aktualnie
11 krajów. Jego celem jest wspieranie państw w transformacji ekon., a więc przejścia od gospodarki centralnie planowanej do rynkowej i pomoc w spełnieniu warunków stawianych przyszłym członkom UE. PHARE udostępnia środki inwestycyjne, finansując ekspertyzy, analizy wykonalności, przyznając dotacje, udostępniając kredyty i finansując bezpośrednio projekty w dziedzinie infrastruktury. Ponadto udziela pomocy polegającej na transferze know-how przez doradztwo przy ustalaniu po-
lityki gosp., udostępnianiu konsultan-
tów, organizację szkoleń, uczestnictwo
w przygotowywaniu nowych rozwiązań prawnych, powoływanie do życia nowych instytucji i restrukturyzację istniejących. Polska w ramach PHARE ma dostać w latach 1995-1999 powyżej
1 mld ECU na realizację programów uznanych poprzez polski rząd za priorytetowe. Otrzymane środki będą przydzielone raczej na rolnictwo, postęp sektora prywatnego, infrastrukturę, ochronę środowiska, oświatę, opiekę zdrowotną, szkolenia i badania naukowe, postęp ochrony społecznej i zatrudnienia. Warunkiem otrzymania pomocy z PHARE jest zaangażowanie się na rzecz demokracji
i postępy w przechodzeniu do gospodarki rynkowej. Przy spełnieniu tych warunków państwa same decydują o dziedzinach, na jakie należy przeznaczyć nadane środki, jednak muszą być one zaakceptowane poprzez decydentów przyznających pomoc z PHARE

Czym jest PHARE znaczenie w Słownik P .