perswazja co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Perswazja

Definicja Perswazja: (z łaciny peruasio - namówić, nakłonić, przekonać) sposób w retoryce polegająca na tłumaczeniu, przekonywaniu ludzi do zaakceptowania pewnych poglądów, co do których nie mają oni jasnego zdania. Z racji na cele odznacza się p. przekonującą, której zadaniem jest dowieść komuś słuszności, prawdziwości czegoś; p. nakłaniającą, ( propaganda) nastawioną na pozyskanie dla idei czy doktryny jak największej liczby zwolenników; p. pobudzającą, ( agitacja) obliczoną na zjednanie odbiorcy dla jakiejś idei, kwestie czy poglądu. P. może być oparta na: argumentacji racjonalnej (dane statystyczne, bezdyskusyjne fakty); oddziaływaniach emocjonalnych związanych z uświadamianiem na przykład poczucia bezpieczeństwa, niezadowolenia, wstydu, poczucia zagrożenia. W oddziaływaniach polit. skuteczność p. zależy od poziomu konfliktów socjalnych; ilości rywalizujących ośrodków decydujących przekazujących odmienne wiadomości; powtarzalności informacji
w mass mediach; trafności argumentacji skierowanej do odbiorców w zależności od potrzeb i postaw

Czym jest perswazja znaczenie w Słownik P .