permanencja co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Permanencja

Definicja Permanencja: 1. ustalony porządek pracy jakiegoś organu państwa. Może on podjąć obrady
w każdej chwili na mocy własnej decyzji lub decyzji swoich wewn. organów (tak zwany permanentny tryb pracy). 2. zasada działania Sejmu i Senatu, które zawsze są gotowe do zgromadzenia się na posiedzenia plenarne zwołane decyzją swoich prezydiów albo swoimi uchwałami

Czym jest permanencja znaczenie w Słownik P .