pełnoletniość co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Pełnoletniość

Definicja Pełnoletniość: prawna przypadek osoby fizycznej wynikająca z określonego wieku. W Polsce obywatel osiąga p.
z chwilą ukończenia 18 lat. Przedtem może uzyskać p. tylko kobieta, która za zgodą sądu rodzinnego zawarła małżeństwo po ukończeniu lat 16. Nie traci ona p. w przypadku unieważnienia małżeństwa ani w razie jego ustania na przykład na skutek rozwodu

Czym jest pełnoletniość znaczenie w Słownik P .

Co znaczy Pluralizm:
Porównanie fundamentalnych zasad życia społ., znaczy poszanowanie odmiennych poglądów polit., ideowych (światopoglądowych), postaw i zachowań obyczajowych, a również tradycji kult. P. stwarza jednostce pełnoletniość co znaczy.
Krzyżówka Popper Karl Raimund:
Dlaczego krytyk totalitaryzmu i teoretyk społeczeństwa otwartego. Sławę zdobył dzięki dwóm książkom Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie (wyd. pol. 1993) i Nędza historyzmu. P. kwestionując istnienie praw pełnoletniość krzyżówka.
Co to jest Praca Na Akord:
Jak lepiej robota, gdzie płaca mierzone jest ilością wykonywanej produkcji albo stopniem wykonania norm pracy pełnoletniość co to jest.
Słownik Państwowa Komisja Wyborcza:
Kiedy organ państwa powołany w celu przygotowania, organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, Prezydenta RP i do organów przedstawicielskich samorządów terytorialnych. Działa na mocy pełnoletniość słownik.
  • Dodano:
  • Autor: