pełnoletniość co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Pełnoletniość

Definicja Pełnoletniość: prawna przypadek osoby fizycznej wynikająca z określonego wieku. W Polsce obywatel osiąga p.
z chwilą ukończenia 18 lat. Przedtem może uzyskać p. tylko kobieta, która za zgodą sądu rodzinnego zawarła małżeństwo po ukończeniu lat 16. Nie traci ona p. w przypadku unieważnienia małżeństwa ani w razie jego ustania na przykład na skutek rozwodu

Czym jest pełnoletniość znaczenie w Słownik P .