patriotyzm co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Patriotyzm

Definicja Patriotyzm: szacunek i umiłowanie ojczyzny, gotowość do poświęcenia się dla niej i narodu, stawianie dobra własnego państwie powyżej interesy partykularne ( partykularyzm) bądź osobiste. Poczucie silnej więzi emocjonalnej i społ. z nar., jego kult. i tradycją. P. to postawa wyrażająca się w wypełnianiu podst. konstytucyjnych obowiązków obywatelskich takich jak: służba wojsk. i obrony ojczyzny, wierność dla państwie, troska o wspólne dobro i dbałość o stan środowiska
naturalnego, przestrzeganie prawa, gotowość do ponoszenia wszelkich ciężarów i świadczeń, w tym także płacenia podatków. P. łączy się z szacunkiem dla innych nar. Rozróżnia się p. lokalny - miłość do stron rodzinnych, do miejsca urodzenia i wychowania, miejsca zamieszkania i p. regionalny - przywiązanie do krainy, dzielnicy państwie. Wynaturzeniem p. jest szowinizm. Zobacz także kosmopolityzm

Czym jest patriotyzm znaczenie w Słownik P .