paszport co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Paszport

Definicja Paszport: dokument urzędowy uprawniający do przekroczenia granicy państwa i pobytu za granicą i poświadczający obywatelstwo, a również tożsamość danej osoby. W Polsce, prócz p. zwykłych uprawniających do wyjazdów prywatnych istnieją także p.: dyplomatyczne - dla osób korzystających za granicą
z przywilejów dyplomatycznych; blankietowe - wydawane poprzez konsula
w celu umożliwienia powrotu do państwie obywatelom pol. przebywającym czasowo za granicą i nie posiadającym p. wydanego w państwie

Czym jest paszport znaczenie w Słownik P .