paryska karta nowej europy co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Paryska Karta Nowej Europy

Definicja Paryska Karta Nowej Europy: dokument podpisany w 1990 na szczycie paryskim szefów krajów i rządów KBWE, drugi po Akcie Końcowym KBWE przyjęty w ramach KBWE. Jest ona wyrazem optymizmu spowodowanego przemianami polit. w Europie, zachodzącymi od Jesieni Narodów z 1989 i nieświadomości, że na kontynencie są znów możliwe tragedie typu: jugosłowiańska wojna, konflikty na Bałkanach czy w b. ZSRR. Karta powiększa instytucjonalizację KBWE, powołuje Radę i Komitet Wysokich Przedstawicieli, Sekretariat w Pradze, Biuro do spraw Wolnych Wyborów w Warszawie, Centrum Zapobiegania Konfliktom w Wiedniu. Te decyzje były wstępem do przekształcenia KBWE w Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Zobacz także: Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka

Czym jest Paryska Karta Nowej Europy znaczenie w Słownik P .