partnerstwo pokoju co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Pokoju Dla Partnerstwo

Definicja Partnerstwo Dla Pokoju: program współpracy krajów NATO z państwami Europy Środkowo-Wschodniej i członkami KBWE zasygnalizowany poprzez sekretarza obrony USA L. Aspina w 1993. Ostateczna decyzja w tej kwestii zapadła na szczycie NATO w 1994. Przyjęto tam 3 dokumenty - Deklarację szefów krajów i rządów "16", Zaproszenie do udziału w PdP i tak zwany Dokument Ramowy PdP. Ten ostatni określał warunki partnerstwa: zarządzanie się w polityce zasadami Karty ONZ, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Aktu Końcowego KBWE i ustaleniami rokowań rozbrojeniowych, a dalej - przejrzystość w planowaniu obronnym i pracy nad budżetem wojskowym, demokratyczna kontrola nad wojskiem, umiejętność i gotowość do u-
działu w operacjach pokojowych ONZ
i KBWE, jeżeli są one właściwe z konstytucją danego państwie, odbywanie wspólnych ćwiczeń i szkoleń wspólnie z oddziałami NATO. Program nie określał mierników ani terminów przyszłego członkostwa, nie gwarantował pomocy w przypadku wojennego zagrożenia. Jako pierwsze decyzję o przystąpieniu podjęły Rumunia, Litwa, Polska. Największe kontrowersje wynikły ze stanowiska Rosji, początkowo niechętnej PdP, która jednak podpisała dokument ramowy w 1994. Każdy partner miał po indywidualnych negocjacjach z Sojuszem podpisać Indywidualny Program Partnerstwa, pierwsza uczyniła to Polska w 1994. Zobacz także Północnoatlantycka Porada Współpracy

Czym jest Partnerstwo dla Pokoju znaczenie w Słownik P .