partie socjaldemokratyczne co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Socjaldemokratyczne Partie

Definicja Partie Socjaldemokratyczne: przewarzająca część tych partii powstała na przeł. XIX
i XX w. Pierwszą była założona w 1869 niem. Socjaldemokratyczna Partia Robotników. Po II wojnie świat. część z p.s. przeszła transformacje, stając się ugrupowaniami parlamentarnymi. Należą do nich największe p.s. w Europie, na przykład Socjaldemokratyczna Partia Austrii - SPO (przeciętnie zdobywa 45,2% głosów), Szwedzka Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza - SAP (45,1%), bryt. Partia Pracy (41,2%), Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza - PSOE (38%), Norweska Partia Pracy - DNA (45,3%). W Polsce za partie tego typu uważają się Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Pracy, Polska Partia Socjalistyczna. W swoich programach opowiadają się za ideą państwa dobrobytu, postulują zapewnienie każdemu prawa do pracy, powstania równych szans w dostępie do oświaty, służby zdrowia, kult. W sferze polit. akceptują pluralizm
i rywalizacyjny system demokracji przedstawicielskiej. Założenia programowe, w części społecznej, najpełniej zostały zrealizowane w Szwecji, gdzie między innymi zapewniono bezpłatne szkolnictwo, świadczenia zdrowotne i powszechny
wysoki poziom zabezpieczenia emerytalnego. Zachowano jednak podstawy kapit. mechanizmu ekon., jest to prywatną własność
i system rynkowy. Podobny schemat państwa realizują również p.s. w innych państwach na przykład w Austrii, Niemczech, Izraelu, Australii. W 1993 powstała w Europie Zach. Partia Europejskich Socjalistów, która opowiada się za uzupełnieniem systemu wolnego rynku interwencjonizmem państwa. Do najwybitniejszych przywódców p.s. zaliczani są między innymi:
W. Brandt, O. Palme, F. Gonzales, K. Kreisky

Czym jest partie socjaldemokratyczne znaczenie w Słownik P .