partie liberalne co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Liberalne Partie

Definicja Partie Liberalne: ugrupowania powstałe na przeł. XIX i XX w., program oparty na liberalizmie. Partie te odegrały ważną rolę w promowaniu demokrat. zasad gry polit., upowszechnieniu prawa wyborczego, przeciwstawiały się klerykalizacji życia polit. Mechanizmy te wywołały, Iż wybrane z nich osiągnęły rangę partii rządzących na przykład Partia Liberalna
(W. Brytania), Venstra (Norwegia), Liberalna Partia Ludowa (Finlandia). Zakończenie procesu upowszechniania prawa wyborczego wywołało, Iż zaczęły p.l. zaczęły tracić znaczenie i mają aktualnie b. słabe poparcie wyborcze. Względnie mocną pozycję zachowały tylko wybrane; na przykład Wolna Partia Demokratyczna - FDP (Niemcy), Liberalna Partia (W. Brytania), Republikanie (Włochy), Partia Wolności i Postępu - PVV (Belgia). Pośród p.l. odznacza się dwa nurty. Jedne (p. liberalizmu gospodarczego) opowiadają się za pozarynkową koncepcją rozwoju gosp. i eliminacją interwencjonizmu państwowego w sferze ekonomii, postulują konieczność wspierania poprzez kraj indywidualnej przedsiębiorczości i zagwarantowania jednostce fundamentalnych praw i wolności. Partie liberalizmu socjalnego natomiast akcentują w swoich programach, że niezbędnym warunkiem korzystania z wolności poprzez wszystkich obywateli jest równość szans w dostępie do kult., nauki, lecznictwa i tym podobne (idea sprawiedliwości społ. i egolitaryzmu) i zagwarantowanie wszystkim minimum socjalnego. Nakładają na kraj wymóg ochrony fundamentalnych uprawnień społ. i ekon

Czym jest partie liberalne znaczenie w Słownik P .