partia polityczna co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Polityczna Partia

Definicja Partia Polityczna: dobrowolna organizacja, reprezentująca interesy określonej ekipy społ., zmierza do zdobycia albo utrzymania władzy państwowej w celu realizacji swojego programu politycznego. Genezy p.p. sięga dawnych zgromadzeń stanowych, których członkowie łączyli się
w koterie (ekipy) arystokrat. Pierwsze tego typu partie powstały w XVII w.
w parlamencie z angielskiego:, torysi dali start konserwatystom, a wigowie liberałom.
W momencie rewolucji franc. (1789-95) pojawiły się kluby polit., które miały zalążki struktury organizacyjnej. Ich postęp nastąpił w trakcie Wiosny Ludów (1848). Pod wpływem upowszechnienia się prawa wyborczego w XIX w. zaczęły powstawać nowoczesne partie masowe. Współ. w krajach demokratycznych p.p. pełnią kilka funkcji: 1. kształtują opinię społ., propagując programy partyjne; 2. wyborczą, budując program polit., selekcjonując kandydatów i organizując wybory; 3. rządzenia, wykonywana jest poprzez partię, która wygrała wybory. Obsadza ona samodzielnie albo w koalicji
z innymi partiami kluczowe stanowisko
w kraju. Z kolei partie, które wybory przegrały i nie weszły w skład koalicji, przechodzą do tak zwany opozycji politycznej. P.p. z racji na genezę i program można podzielić na: partie chadeckie, partie liberalne, partie komunistyczne, partie konserwatywne, partie socjaldemokratyczne i partie ultraprawicowe. Status prawny p.p.
w Polsce ustala konstytucja i ustawa o p.p. z 1997. Zabronione jest istnienie p.p. odwołujących się do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu i tych, których program albo działalność zakłada bądź dopuszcza nienawiść rasową i nar., wykorzystywanie przemocy w celu zdobycia władzy albo wpływu na politykę państwa

Czym jest partia polityczna znaczenie w Słownik P .