parlament europejski co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Europejski Parlament

Definicja Parlament Europejski: organ UE reprezentujący społ. państw wchodzących w skład UE. Pierwotnie składał się z przedstawicieli poszczególnych krajów. Już w Traktacie Rzymskim zakładano jednak, że docelowo będzie on wybierany w wyborach powszechnych. Pierwsze wybory bezpośrednie odbyły się w 1979, odtąd co 5 lat jest wybierany nowy skład (aktualnie 626 deputowanych). Zasadą obowiązującą jest zróżnicowanie liczby mandatów w zależności od wielkości państwie. PE obraduje na sesjach plenarnych (normalnie 12 razy w roku, w Strasburgu) i w ramach komisji, których siedzibą jest Bruksela. Sekretariat i adm. urzęduje w Luksemburgu. Struktura parlamentu opiera się na euro. ugrupowaniach polit., a nie ekipach krajowych, co ma być wyrazem zintegrowania wspólnoty. Funkcje PE pozostają ciągle ograniczone. Kontroluje prace Komisji Europejskiej, dysponując możliwością jej odwołania. Może ustanawiać czasowe komitety dochodzeniowe badające ewentualne wykroczenia w stosowaniu prawa wspólnotowego. Wybiera także Rzecznika Praw Obywatelskich

Czym jest Parlament Europejski znaczenie w Słownik P .