pareto vilfredo co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Vilfredo Pareto

Definicja Pareto Vilfredo: wł. socjolog i ekonomista, artysta teorii krążenia elit ( elit teoria). Od 1923 senator. Kluczowym elementem jego socjologii była teoria irracjonalności działań ludzkich, które dominują w życiu społ. i polit. Zachowania człowieka wyznaczają nieuświadomione popędy i emocje, które określił rezyduami, deprywacje to swoista sposób nadawania poprzez ludzi pozorów racjonalności swoim działaniom. Uzasadniał, Iż każda ideologia jest irracjonalna, kluczowym jej celem jest gdyż motywowanie władzy jednych ludzi nad innymi. Głosząc tezę o nierównym podziale wrodzonych predyspozycji (rezyduów) u różnych grup społ., P. rozwinął własną teorię elit. Jako zwolennik autorytaryzmu przepowiadał rychły upadek demokracji parlamentarnej jako zakłamanej formy rządów. Uznawał, Iż polityka wyklucza wszelakie zasady powiązane z wolnością i równością, dlatego przyszłość może należeć tylko do ludzi mocnych i zdecydowanych. Poglądy P. zyskały uznanie wł. faszystów ( faszyzm)

Czym jest Pareto Vilfredo znaczenie w Słownik P .