państwowa komja wyborcza co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Wyborcza Komisja Państwowa

Definicja Państwowa Komisja Wyborcza: w Polsce stały organ państwa powołany w celu przygotowania, organizacji
i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, Prezydenta RP i do organów przedstawicielskich samorządów terytorialnych. Działa na mocy ordynacji wyborczej do Sejmu. Do PKW Prezydent powołuje: po 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego ( sądownictwo administracyjne). PKW wybiera przewodniczącego i 2 zastępców. Do podst. zadań PKW należy między innymi: sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego, podejmowanie działań organizacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, rozpatrywanie skarg na działalność komisji wyborczych, rejestrowanie ogólnopolskich list kandydatów na posłów, wydawanie wiążących decyzji na adres komisji wyborczych niższego stopnia, uchylanie uchwał okręgowych komisji wyborczych podjętych z naruszaniem prawa, ustalanie wyników głosowa-
nia i ich ogłaszanie w Dzienni-
ku Ustaw RP (wybory prezydenckie) albo w "Monitorze Polskim" (pozostałe wybory do organów przedstawicielskich)

Czym jest Państwowa Komisja Wyborcza znaczenie w Słownik P .