panslawizm co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Panslawizm

Definicja Panslawizm: doktryna i kierunek polityki ros. w XIX i najpierw XX w., głosił potrzebę jedności ludów słowiańskich, lecz pod panowaniem Rosji. Służyła biznesom imperium ros., dążącego do poszerzenia wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej kosztem Turcji (Bułgaria) i Austro-Węgier (Chorwacja, Czechy, Polska). Przed I wojną świat. idee p. powróciły jako neoslawizm, akcentując równoprawną współpracę ludów słowiańskich, które wsparte o potęgę Rosji, mogłyby uzyskać jedność i wolność. P. służył także konsolidacji sił w obliczu pangermanizmu, szczególnie w jego krańcowej formie głoszonej poprzez Hitlera. P. zyskiwał więc poparcie tych sił polit. w poszczególnych państwach, które w Niemczech widziały kluczowe zagrożenie swej tożsamości nar. W Polsce były to odłamy partii konserwatywnych i narodowi demokraci. Pogląd p. wrócił także
w latach 90. XX w., gdy odrodziły się niezależne partie polit. w państwach Europy Środk. Dotyczy to także Polski i ruchu narodowo-demokrat., aczkolwiek ma to już inny charakter, przybierając kształt idei stawiającej na ścisłą współpracę całej Europy Środk.-Wsch. (czyli nie tylko słowiańskiej), ale niekoniecznie Rosji

Czym jest panslawizm znaczenie w Słownik P .