panowanie polityczne co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Polityczne Panowanie

Definicja Panowanie Polityczne: rodzaj władzy politycznej; przewaga interesów jednej ekipy nad interesami innej ekipy. Znaczy to, Iż istnieje faktyczne prawdopodobieństwo, Iż ten podmiot, który ma szczególną pozycję, osiągnie w wypadku konfliktowej to, czego pragnie (na przykład dobra materialne, wiedzę). Od p.p. odróżnia się rządzenie, powiązane z przygotowaniem decyzji (na przykład specjaliści, doradcy polityków), ich podejmowaniem (na przykład politycy pełniący funkcje prez., premierów, ministrów, posłów) i egzekwowaniem (na przykład prokuratorzy, policjanci). Rządzenie jest szczególną aktywnością w sferze decyzji, p.p. dot. sfery interesów, bez konieczności bezpośredniego angażowania się w codzienną działalność polit. Osoba (albo ekipa) panująca może działać, wystarczy, Iż zajmuje korzystniejszą pozycję (na przykład monarcha). W razie królowej W. Brytanii, wprawdzie ma szerokie uprawnienia, lecz naprawdę nie odgrywa żadnej roli w wykonywaniu władzy państwowej (nie może być obecna nawet na posiedzeniach gabinetu), a jej uprawnienia władcze w zasadzie ograniczają się do podpisywania wszystkich skierowanych do niej ustaw. Nie ponosi także odpowiedzialności za akty prawne poprzez siebie wydawane, które mu-
szą podpisywać odpowiedni ministrowie ( kontrasygnata). We współ. społ. wprawdzie nie ma ostrego podziału na klasę panującą i podporządkowaną, każda jednostka może należeć do wielu organizacji (na przykład związków zawodowych, partii politycznej, stowarzyszeń), jednak istnienie zwierzchnictwa prowadzić musi do stworzenia grup konfliktowych. Nie znaczy to jednak, Iż nie istnieją kompromisy, które pozwolą osiągnąć stan równowagi interesów pomiędzy tymi dwiema ekipami

Czym jest panowanie polityczne znaczenie w Słownik P .