panlamizm co to znaczy

Czy przydatne?

Co znaczy Panislamizm

Definicja Panislamizm: idea i ruch polit., zaczął się w XIX w. wyzwoleniem ludów - wyznawców islamu spod władzy euro. mocarstw. Po II wojnie świat. obejmował państwa arab. walczące z Izraelem i przeplatał się z ideami panarabskimi, wskazującymi bardziej na rolę wspólnoty kult. niż rel. Znaczenie wiary zaczęło rosnąć w latach 60., co wzmocniło pojawienie się fundamentalizmu religijnego. Islam stał się także zasadniczym elementem polityki Libii, mocną pozycję wyznawcy partii islamskich zyskali w latach 90. w Turcji. Dlatego p. to radykalne idee i dążenia do uczynienia z rel. fundamentu krajów wspólnie z wypowiedzeniem wojny wyznawcom innych religii, a szczególnie Zachodowi oskarżanemu o imperializm wobec krajów islamskich, a również dążenie do konsolidacji krajów, gdzie islam jest dominującym albo znaczącym wyznaniem w celu rozwijania bliskiej współpracy, koordynacji polityki zewn., ochrony wspólnych wartości kult. Ten drugi kierunek realizuje Organizacja Konferencji Islamskiej utworzona w 1971, skupiająca aktualnie 52 państwa w Afryce i Azji. Tworzy ona wiele szerszą formułę niż LPA, zajmuje stanowisko nie tylko w najistotniejszych kwestiach państw muzułmańskich, lecz przyczynia się do likwidacji konfliktów na terytorium. Organizacja jest aktywna także na polu współpracy gosp., kult., edukacyjnej. Szczyt w Casablance z 1994 zakończył się deklaracją określającą kluczowe problemy współ. świata z punktu widzenia krajów muzułmańskich i zawierającą przekonanie, Iż nie da się ich rozstrzygnąć bez współpracy z innymi państwami, stąd zaakcentowano konieczność współdziałania w ramach ONZ, OJA, LPA i z przedstawicielami innych wyznań, jak chrześcijaństwo

Czym jest panislamizm znaczenie w Słownik P .